از صفر تا نود کپی رایتینگ

از صفر تا نود کپی رایتینگ برای درک مفهوم کپی رایتینگ ابتدا تصور کنید از شما خواسته شده است جمله یا متنی برای معرفی خدمات یک املاک بنویسید. این عبارت قرار است روی تراکت، بنر یا پستی در اینستاگرام درج شود. چه جمله‌ای می‌نویسید؟ از چه لغاتی استفاده می‌کنید؟"مدرن‌ترین و...

دعوت به اقدام در وبسایت چیست؟ همان معجزه محتواست

دعوت به اقدام در وبسایت چیست؟ همان معجزه محتواست (سوالات متداول درباره Call to Action یا همان CTA) دعوت به اقدام چیست؟ یعنی چگونه افراد را ملزم کنیم روی دکمه‌های وبسایت کلیک کنند. نحوه‌ی طراحی آنها و حتی اینکه چگونه می‌توان آنها را هوشمند کرد تا افراد مختلفی که به...