الگوریتم لینکدین چگونه کار میکند؟

الگوریتم لینکدین چگونه کار میکند؟ در چند هفته گذشته، من معیارهای الگوریتم لینکدین را در مجموعه‌ای از پست‌های لینکدین رعایت نکردم و در نتیجه، نتایج دلخواه را هم مشاهده نکردم. هر مرتبه که در صفحه شخصی پستی می‌گذارم، در مورد الگوریتم لینکدین بیشتر کنجکاو می‌شوم؛ بنابراین امروز در این مطلب،...