یک تیم با یک رویکرد خلاق برای کار

تیم طراحان و توسعه دهندگان ما با هم همکاری می کنند تا یک محیط کار خلاق و مثبت ایجاد کنیم. کارایی به همان اندازه برای زیبایی شناسی برای ما مهم است.

ما همیشه بازار را تحلیل می کنیم

ما درخشان ترین ایده ها را داریم

همیشه پروژه های موفقی بسازید

کار گروهی کلید یک محصول موفق

این تیم به کار خلاقانه و تکنیکی که تولید می کنیم افتخار می کند.

مراحل کار ما

ملاقات با شما

برای ارتباط بیشتر با شما یک جلسه معارفه به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می‌شود تا بیشتر با نیاز شما از تولید محتوا آشنا شویم.

تحلیل نیاز شما

براساس صحبت‌های انجام شده به تحلیل و برنامه‌ریزی برای بازاریابی محتوایی شما می‌پردازیم.

شروع پروژه محتوایی شما

براساس میزان محتوای مورد نیاز شما، یک تیم مشخص شده و با برنامهریزی مشخص به هدایت پروژه میپردازیم.

کنترل کیفیت روی محتوای شما

هر تیم دارای یک مدیر پروژه است که بر تمام فرایند خط تولید محتوا شما نظارت میکند.

تحویل پروژه به شما

پس از اجرا و تولید، محتوای نهایی برای وبسایت یا شبکه اجتماعی به شما ارائه میشود.